U bent hier

Wie is wie?

Het centrumbestuur

De directie

De administratieve medewerkers

De vertrouwenspersoon


 

Het centrumbestuur

Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en stippelt het beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie.

Het centrumbestuur is:

Vzw Volwassenenonderwijs LBC-NVK
Sudermanstraat 5
2000 Antwerpen.

Terug naar boven


 

De directie

Het directieteam bestaat uit:

  • de directeur
  • de adjunct-directeur(s)
  • de vestigingsverantwoordelijke(n)
  • de coördinator(en)
  • de technisch adviseur(-coördinator)

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie.

Terug naar boven


 

De administratieve medewerkers

Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar kun je terecht voor formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers, ….

We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt! Op deze manier kan je inschrijving zo vlug mogelijk afgehandeld worden.

Openingsuren van het secretariaat: zie www.lbconderwijs.be

Terug naar boven


 

De vertrouwenspersoon

Met een probleem kun je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht. Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon. Hiervoor duidt het bestuur onder haar personeelsleden één of meerdere vertrouwenspersonen aan.

Je kan hen bereiken via mail: cursistenmeldpunt@lbconderwijs.be.

Vertrouwelijke problemen bespreek je best met de directie.

Terug naar boven