U bent hier

Welkomswoord

Beste cursist

Via deze weg heten we je hartelijk welkom in onze school. We danken je voor het vertrouwen en we kijken uit naar een boeiende samenwerking.

Dit huishoudelijk reglement bundelt in het eerste deel een aantal afspraken om het samenleven in onze school voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je vragen hebt over dit reglement, aarzel dan niet om de directie of de vertrouwenspersoon van de school te contacteren.

In een tweede document lichten we het evaluatiereglement toe. Hierin worden alle regelingen met betrekking tot de evaluatie verduidelijkt, zowel voor de opleidingen van het secundair onderwijs als voor het hoger beroepsonderwijs.

We wensen je veel succes met je opleiding!

Bij je inschrijving en ook nadien kun je op het secretariaat het centrumreglement van ons CVO (bestaande uit het huishoudelijk reglement en het evaluatiereglement) inkijken; bovendien is het te raadplegen op de website van het CVO. Op uitdrukkelijke vraag ontvang je een papieren kopie van het centrumreglement.

Als je nog geen 18 jaar bent, dan betrekken we steeds je ouders bij alle beslissingen. Waar we in het centrumreglement over jou spreken, bedoelen we dan ook je ouders.