U bent hier

Welke studiebewijzen kan ik halen in het CVO?

Wat is een deelcertificaat?

Wat is een certificaat?

Kan ik ook een diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs?

Kan ik een diploma van gegradueerde behalen in het volwassenenonderwijs?

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen?


Ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie reikt het centrum de studiebewijzen uit aan de cursisten. Er zal worden meegedeeld hoe en wanneer je het studiebewijs kan afhalen. Het studiebewijs moet je persoonlijk afhalen aangezien je moet tekenen voor ontvangst.

Wat is een deelcertificaat?

Een deelcertificaat bekrachtigt een module van een opleiding in het volwassenenonderwijs.

terug naar boven


Wat is een certificaat?

Een certificaat bekrachtigt een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs met uitzondering van de opleiding bedrijfsbeheer in het studiegebied Handel en van de opleidingen algemeen secundair onderwijs van het studiegebied Algemene vorming.

Een certificaat bekrachtigt ook een modulaire opleiding van minder dan 900 lestijden in het hoger beroepsonderwijs.

terug naar boven


Kan ik ook een diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs?

Een diploma secundair onderwijs bekrachtigt in het secundair volwassenenonderwijs:

  • de opleidingen algemeen secundair onderwijs van het studiegebied Algemene Vorming;
  • de opleiding aanvullende algemene vorming gecombineerd met een certificaat van welbepaalde andere opleidingen in het volwassenenonderwijs. Deze lijst van opleidingen vind je hier terug. Heb je vroeger al een diploma secundair onderwijs behaald en je behaalt een certificaat van één van de opleidingen van deze lijst dan kun je een tweede diploma secundair onderwijs behalen!
  • Ook het diploma van graduaat in het volwassenenonderwijs leidt in combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs.

terug naar boven


Kan ik een diploma van gegradueerde behalen in het volwassenenonderwijs?

Een diploma van gegradueerde bekrachtigt een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden.

terug naar boven


Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Het getuigschrift bekrachtigt de opleiding bedrijfsbeheer van het studiegebied handel van het secundair volwassenenonderwijs. Het betreft het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Dit getuigschrift is in België een basisvereiste om een eigen zaak te beginnen. Meer informatie over dit getuigschrift vind je op http://www.belgium.be.

terug naar boven


Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen?

Als je je diploma, getuigschrift of certificaat verloren hebt, dan neem je contact op met het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) waar je het studiebewijs behaald hebt.

Indien het studiebewijs werd uitgereikt voor 01/09/1999:

Het centrum stelt een vervangend attest op, dat samen met het proces-verbaal van de examens aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt voorgelegd. Na visering stuurt het ministerie het attest terug naar het CVO, dat het dan aan jou kan bezorgen.

Indien het studiebewijs werd uitgereikt na 01/09/1999:

Het centrum stelt zelf een attest op en bezorgt je dit rechtstreeks.

terug naar boven