You are here

Vragenrubriek

Ik zit met een vraag.Ik zit met een vraag!

1. Ik wil me graag inschrijven.

2. Ik ben al ingeschreven.

En heb daarover een vraag.

Wat moet ik verder weten.

 • Ik stop met de cursus. Wat doe ik?
 • Kan de school mijn inschrijving weigeren?
 • Parkeren in de buurt van de school. Waar doe ik dat?
 • Ik heb een beperking. Kan ik me dan inschrijven?
 • Schakel ik mijn GSM uit tijdens de les?
 • Ik heb een handicap. Helpt de school mij dan?
 • Kan ik met opleidingscheques betalen? En kan ik ze ook voor de aanschaf van boeken gebruiken?
 • Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
 
 
 
 

 


 

 

Hoeveel betaal ik?

Betalen doe je voor twee dingen:

 1. de inschrijving
 2. het cursusmateriaal.

1. het inschrijvingsgeld

Per lestijd betaal je 1,50 euro. (Zijnde 0,80 euro inschrijvingsgeld voor het centrum en 0,70 euro belastingen voor de overheid.) Dit is wettelijk geregeld. Het geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlandse tweede taal. Daarvoor betaal je 0,6 euro per lestijd. (Zijnde 0,60 euro inschrijvingsgeld voor het centrum; per lestijd subsidieert de overheid bovendien het centrum met 0,2 euro).

Binnen één opleiding betaal je gedurende één semester maximaal 300 euro voor het inschrijvingsgeld.

2. het cursusmateriaal

Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je nog een bedrag voor het cursusmateriaal. Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding die je wil volgen.

Betalen kan je doen met opleidingscheques.

terug naar boven


 

Hoe betaal ik?

Voor een opleiding kan je altijd contant betalen of met een bankkaart. Met een overschrijving kan dat soms ook. Je neemt daarvoor het beste contact op met de vestiging waar je jouw cursus volgt.

terug naar boven


 

Wanneer betaal ik een lagere prijs?

Je hoeft voor een opleiding geen inschrijvingsgeld te betalen wanneer je …

 • een leefloon geniet;
 • een inkomen hebt via maatschappelijke dienstverlening;
 • een asielbezoeker bent die materiële hulp krijgt;
 • ten laste bent van iemand die tot een van de groepen hierboven behoort.

Je brengt een OCMW-attest mee om de informatie hierboven aan te tonen. Dat attest mag niet ouder zijn dan een jaar.

Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen wanneer je …

 • een wachtuitkering/werkloosheidsuitkering geniet en een opleiding volgt in het kader van werk;
 • schoolverlater bent en ingeschreven als werkzoekende maar nog geen wachtuitkering geniet.

Je brengt een VDAB-attest mee om de informatie hierboven aan te tonen. Druk het desnoods zelf af via de VDAB website. Surf daarvoor naar www.vdab.be/mijnloopbaan.

Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen wanneer je een gedetineerde bent in één van de Belgische strafinrichtingen.

Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen voor een cursus NT2 wanneer …

 • een secundaire school je doorverwijst om Nederlands te leren;
 • je een inburgeraar bent. (Dit geldt alleen de richtgraden 1 en 2.);
 • je over een attest van een sociaal verhuurkantoor beschikt. (Dit geldt alleen richtgraad 1.)

Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen wanneer je een opleiding volgt in het studiegebied Algemene Vorming.

Je betaalt maar € 0,30 per lestijd wanneer je …

 • een wachtuitkering/werkloosheidsuitkering geniet en geen opleiding volgt in het kader van werk;
 • ten laste bent van iemand uit de groep hierboven.

Je brengt een VDAB-attest mee om de informatie hierboven aan te tonen. Druk het desnoods zelf af via de VDAB website. Surf daarvoor naar www.vdab.be/mijnloopbaan.

Je betaalt maar € 0,30 per lestijd wanneer je …

 • bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
 • een attest hebt dat aantoont dat je voor 66% arbeidsongeschikt bent en niet met pensioen;
 • vermogen om geld te verdienen tot één derde (of minder) is teruggebracht;
 • mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt;
 • een attest hebt waaruit blijkt dat je als gehandicapte recht hebt op een integratietegemoetkoming;
 • als ambtenaar door gezondheidsredenen vervroegd met pensioen gaat;
 • ten laste bent van iemand die tot een van de groepen hierboven behoort.

Je brengt een attest voor mindervalide personen (66%) mee om de informatie hierboven aan te tonen. 

Behoefte aan meer uitleg? Duik gauw even in ons centrumreglement.

terug naar boven


 

Help, geen plaats meer in de cursus! Wat nu?

De school legt in dat geval een wachtlijst aan. De volgorde van inschrijving bepaalt of je de cursus kan volgen.

Dit geldt niet wanneer je interesse hebt voor een cursus NT2. In de volgende gevallen heb je dan voorrang:

 • je hebt een inburgeringscontract ondertekend
 • je behoort tot de doelgroep van het ‘inwerkingsbeleid’

terug naar boven


 

Jammer, de cursus gaat niet door. En nu?

In dat geval kan je er voor kiezen om een andere cursus uit ons aanbod te volgen. Wil je dat niet, dan storten we het inschrijvingsgeld graag op jouw rekening terug.

terug naar boven


 

Kan de school mijn inschrijving weigeren?

Inderdaad. Dat is het geval wanneer …

 • de directeur vindt dat je een bedreiging vormt voor de veiligheid van de school;
 • je bij de school een openstaande schuld hebt staan;
 • je ooit de toegang tot één van onze scholen bent geweigerd. Het gaat hier om een zeer drastische maar uitzonderlijke maatregel. Behoefte aan meer uitleg? Duik gauw even in ons centrumreglement.

terug naar boven


 

Ik heb een beperking. Kan ik me dan inschrijven?

Onze school staat open voor iedereen. Ook wanneer je een functie- of leerbeperking hebt of aan een chronische ziekte lijdt. LBC Volwassenenonderwijs maakt er een punt van om elke cursist dezelfde leerkansen te geven.

Wil je een bepaalde opleiding kunnen starten, dan kan je uiteraard niet om bepaalde basisvereisten heen. Wat die zijn, hangt af van de opleiding. Neem daarvoor contact met ons op.

Met een beperking kan je soms rekenen op bepaalde rechten. De school kan ook een afwijking op het programma toestaan. In deze gevallen leg je de school de juiste documenten over en bespreek je met de opleidingscoördinator wat wij voor jou kunnen doen.

terug naar boven


 

Ik heb een handicap. Helpt de school mij dan?

Dat spreekt vanzelf. Afhankelijk van je handicap kan je …

 • gebruik maken van een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk;
 • rekenen op de terugbetaling van kopieën die je moet maken van de notities van andere cursisten;
 • rekenen op de aanpassing van lesmateriaal (bv. de omzetting in braille, de druk in een groter letterkorps, de digitalisering van lesmateriaal, enz.).

Heb je behoefte aan nog andere leermiddelen dan neem je het beste contact op met de directeur van de school. Hij of zij kan in dat geval het Ministerie van Onderwijs en Vorming vragen om jou verder te helpen.

terug naar boven


 

Ik wil liever niet in één keer betalen. Kan dat?

Dat kan wanneer in één keer betalen vóór het einde van oktober (of maart) je niet meteen lukt. Je vraagt de directeur in dat geval of je gespreid kan betalen. Jouw vraag behandelen we met alle discretie.

terug naar boven


 

Kan ik met opleidingscheques betalen? En kan ik ze ook voor de aanschaf van boeken gebruiken?

Dat kan. Het is een van de vele troeven die een opleiding aan onze school in petto heeft. Meer uitleg daarover lees je hier

terug naar boven


 

Kan ik met gelijk welke opleiding starten?

Dat hangt van veel factoren af. Uitleg daarover vind je in ons centrumreglement.

terug naar boven


Hoef ik de hele opleiding te doen als ik al wat kennis heb?

Dat hangt van veel factoren af. Uitleg daarover vind je in ons centrumreglement.

terug naar boven


 

Betaald Educatief Verlof - heb ik er recht op?

Dat zou wel eens kunnen. Meer uitleg daarover lees je hier.    

terug naar boven 


 

Ben ik op school verzekerd?

Elke cursist is verzekerd voor lichamelijke letsels. Dat geldt voor ongevallen op de school, op weg daarheen (en naar huis)*, en wanneer de school een uitstap/event organiseert.

*Let op: Je bent alleen verzekerd wanneer je de kortste/normale weg neemt naar de school en dat ook doet in de omgekeerde richting.

Heb je een ongeval gehad, dan meld je dat het beste onmiddellijk. Uiterlijk de werkdag na het ongeval heb je de school ingelicht. Bij voorkeur meld je ook wie de getuigen van en de verantwoordelijken voor het ongeval zijn.

Op het secretariaat van de school vind je de papieren die je voor de aangifte nodig hebt.

Wat houdt de verzekering in*?

 • Burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer je een andere cursist schade berokkent (van lichamelijke of materiële aard), dan vergoedt de verzekeringspolis de gemaakte kosten.
 • Rechtsbijstand. Hierop kan je rekenen wanneer je zelf recht hebt op een schadevergoeding of aansprakelijk bent voor andermans schade.
 • Lichamelijke ongevallen. Details over de verzekeringspremies vind je hier.

*Let op: In geen enkel geval is de vergoeding die je krijgt groter dan de som van het remgeld.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

 • Wanneer je komt te overlijden.
 • Wanneer je tijdelijk ongeschikt wordt.
 • Wanneer je een blijvende invaliditeit oploopt.

terug naar boven


 

Ik wil hulp bij het invullen van papieren!

De school helpt je graag bij het opstellen en invullen van documenten. Houd er rekening mee dat het secretariaat tijdens drukke periodes meer tijd nodig heeft om die taak naar behoren te doen.

In de volgende gevallen heb je alvast documenten nodig:
Je hebt …

 • recht op kinderbijslag;
  (Meer weten over kinderbijslag? Surf hierheen: www.rkw.be)
 • vrijstelling van betaling omdat je uitkeringsgerechtigd en volledig werkzoekende bent;
 • een bewijs nodig dat je in de les aanwezig was voor het O.C.M.W.

Behoefte aan meer uitleg? Duik gauw even in ons centrumreglement.

terug naar boven


 

Ik heb zin in een proefles. Kan dat?

Meestal kan dat niet. Uitzonderlijk staan we dit wel eens toe. Bijvoorbeeld, wanneer je je laattijdig voor een taalcursus inschrijft en we graag willen weten hoe we jouw niveau in die taal moeten inschatten.

terug naar boven

 


 

Wanneer heb ik les en wanneer vakantie?

Handig om weten. Bij aanvang van je cursus krijg je een kalender die jou vertelt …

 

 • wat de startdatum van het schooljaar/de module is
 • hoe de lessen in de tijd worden gespreid
 • wanneer je een vakantiedag of vrije dag hebt
 • wanneer je een (eventuele) stageperiode moet doorlopen
 • wanneer je een evaluatie mag verwachten
 • wanneer je een inhaalexamen kan doen
 • wanneer een (eventuele) extra muros activiteit is voorzien
 • wanneer je de proclamatie kan bijwonen
 • enzovoort

 

Wanneer de school beslist om een les te verplaatsen of een inhaalles te voorzien, brengen wij jou van plaats en tijdstip zo snel mogelijk op de hoogte.

terug naar boven


 

 

Ik kan niet in de les zijn. Wat doe ik?

Hoe vaker je de les kan bijwonen, hoe groter je slaagkansen. We verwachten dat je zo vaak mogelijk van de partij bent. Kan je eens niet in de les zijn, dan verwittig je de school (voor zover dat kan). Bij terugkomst verantwoord je jouw afwezigheid met een bewijsstuk. Ben je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig, dan bezorg je de school dit bewijsstuk op een andere manier.

Voor elke afwezigheid om medische redenen bezorg je ons een doktersattestMeer informatie daarover vind je hier.

Als je te vaak onwettig afwezig bent, kunnen we jou als cursist schrappen. Je hebt er dus alle belang bij om elke afwezigheid (van welke aard dan ook) te verantwoorden.

Je bent voorts wettig afwezig wanneer …

 • je de school door overmacht niet kan bereiken of betreden
 • het onderwijzend personeel staakt

Let op! Kies je ervoor om de les vroegtijdig te verlaten, dan draagt de school bij een eventueel ongeval geen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden wanneer je minderjarig bent.

terug naar boven


 

 

Ik stop met de cursus. Wat doe ik?

Bij de start van de cursus (of kort daarop) stel je vast dat je de cursus niet verder kan volgen. Je meldt dit de school zo snel mogelijk. Bij voorkeur schriftelijk. Het betaalde inschrijvingsgeld (of een deel daarvan) krijg je dan terug. Hier volgt wat meer uitleg:

 • Forfaitaire kosten kunnen we je helaas niet terugbetalen.
 • Het inschrijvingsgeld (en eventueel andere bijdragen) krijg je volledigterug wanneer je ten minste één week voor aanvang van de cursus je inschrijving annuleert.
 • Het inschrijvingsgeld (en eventueel andere bijdragen) krijg je volledigterug wanneer je niet slaagt voor de opgelegde toelatingsproef.
 • Annuleer je jouw inschrijving minder dan één week voor aanvang van de cursus, dan krijg je jouw inschrijvingsgeld terug maar betaal je 10 euro administratiekosten.
 • Annuleer je jouw inschrijving na de aanvang van de cursus (en niet later dan 2 weken daarna), dan betalen we jou alleen nog de kosten van het cursusmateriaal terug.
 • Na aanvang van de cursus kunnen we jou alleen nog iets terugbetalen wanneer je stopt door een medische reden.
 • We kunnen jou helaas niets terugbetalen wanneer je cursus langer dan twee weken geleden van start ging.

De school kan door technische of organisatorische redenen beslissen om een cursus af te gelasten of een lesdag te verplaatsen. Kan je door een dergelijke beslissing niet langer de cursus volgen, dan krijg je jouw inschrijvingsgeld volledig terug. Je bezorgt ons daartoe je betalingsbewijsje, ten laatste 2 maanden na jouw annulatie.

terug naar boven


 

 

De leerkracht is afwezig. Wat nu?

We doen ons uiterste best om jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Met dat doel bezorg je ons bij de inschrijving jouw telefoonnummer en e-mailadres. Licht het secretariaat van de school in wanneer jouw lesgever een kwartier na aanvang van de les niet komt opdagen.

terug naar boven


 

De cursus is al begonnen maar ik wil van groep veranderen!

Je brengt het secretariaat van de school hiervan op de hoogte. De directie laat je weten of een groepswijziging alsnog kan.

terug naar boven


 

 

Parkeren in de buurt van de school. Waar doe ik dat?

Parkeren in de buurt kan zeker. Voor meer concrete parkeerinformatie neem je het beste contact op met het secretariaat van de school. Houd je wel aan het verkeersreglement en zorg er bijvoorbeeld voor dat je de toegangswegen tot de school niet blokkeert.

terug naar boven


 

 

Schakel ik mijn GSM uit tijdens de les?

Dat klopt. In het geval van een (verwachte) noodoproep of een uitzonderlijke situatie maakt de lesgever daar uiteraard een uitzondering op. Voor aanvang van de les licht je hem of haar daarover in.

terug naar boven


 

 

Ben ik bestolen of iets kwijtgeraakt?

Laat nooit waardevolle spullen achter in de gang of in je leslokaal. De school is nooit verantwoordelijk voor het verdwijnen daarvan. De school zal jou wel verantwoordelijk stellen wanneer je steelt of met opzet andermans spullen beschadigt.

terug naar boven


 

 

Orde en tucht? Een handvol afspraken.

We zorgen er graag voor dat alles op school voor jou gesmeerd loopt. Een handvol afspraken kunnen we daarom niet missen. Lees er hier alles over.

terug naar boven


 

 

Zit ik met ideeën, wensen en voorstellen voor de school?

Wij hebben altijd belangstelling voor wat onze school beter kan maken. Met ideeën, wensen of voorstellen kan je terecht op het secretariaat van de school. Je kan ons ook een e-mailtje sturen. Surf daarvoor op deze website naar ‘contact en inschrijvingen’ en kies het centrum in de lijst waar je les hebt.

terug naar boven


 


Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

De school doet haar best om het jou naar je zin te maken. Toch kan het gebeuren dat je je niet kan vinden in een bepaalde gang van zaken. Als school staan we open voor jouw bezwaren. En die kunnen de meest uiteenlopende zaken betreffen.

We raden je aan om je probleem eerst met de betrokken persoon te bespreken. Is dat niet mogelijk, dan wend je je tot de opleidingscoördinator of directeur. Je kan je bezwaren ook kenbaar maken op de cursistenraad (als die er is) of via de tevredenheidsenquêtes die we geregeld afnemen.

Komen de suggesties hierboven niet tegemoet aan je klacht, dan kan je verdere stappen overwegen. Je kan je hiervoor wenden tot Barbara Geerinck via cursistenmeldpunt@lbconderwijs.be. De klachtenprocedure gaat daarop van start. De vertrouwenspersoon neemt binnen 7 dagen contact met je op en laat je weten wanneer je een antwoord op je vraag mag verwachten. Haalt de bemiddeling door de vertrouwenspersoon niets uit, dan kan je je eventueel wenden tot Beatrijs Pletinck via beatrijs.plettinck@vsko.be van onze koepel, en tot slot is er de afdeling Volwassenenonderwijs tot wie je je kan richten. Stuur in dat geval een mailtje met je klacht naar: levenslangleren@vlaanderen.be of bel het nummer 02/553 98 32.

Wanneer ook deze stap je niet verder helpt, dan is er nog altijd de Vlaamse Ombudsdienst.

Let wel, is het zo dat je een probleem hebt met de evaluatieregeling, dan is de ombudsman van de school jouw eerste aanspreekpunt.

terug naar boven


 

Wie maakt me wegwijs in al die studiebewijzen?


Heb je eenmaal een cursus gevolgd en ben je geslaagd, dan krijg je daarvoor een studiebewijs. Ten laatste twee maanden na de laatste evaluatie heb je dit studiebewijs in handen. Omdat je een dergelijk studiebewijs altijd moet handtekenen, kom je het persoonlijk op de school afhalen.

Studiebewijzen heb je in tal van soorten en maten. Een beknopte toelichting:

 • Een certificaat
  Een certificaat krijg je zowel in het secundair als in het hoger volwassenenonderwijs. Het is de bekroning van een onderwijsprogramma dat modulair is opgebouwd.

  Een certificaat krijg je niet in het secundair volwassenenonderwijs voor de opleiding Bedrijfsbeheer en voor de opleidingen in het Algemeen Secundair Onderwijs (studiegebied Algemene Vorming).

  In het hoger volwassenenonderwijs krijg je een certificaat voor opleidingen van minder dan 900 lestijden. Dat geldt weliswaar niet voor de Specifieke Lerarenopleiding.

 • Een deelcertificaat
  Dit deelcertificaat krijg je wanneer je in een modulair opgebouwd onderwijsprogramma een module (of submodule) hebt afgewerkt.

 • Een getuigschrift
  Dit studiebewijs krijg je aan het einde van een lineair opgebouwd onderwijsprogramma in het secundair onderwijs.

 • Een diploma van gegradueerde
  In hoger beroepsonderwijs dat modulair is opgebouwd krijg je het diploma van gegradueerde voor opleidingen die minstens 900 lestijden tellen.

 • Een diploma van leraar
  Dit diploma krijg je wanneer je de Specifieke Lerarenopleiding succesvol hebt afgewerkt. Onze school biedt deze opleiding weliswaar niet aan.

 • Een attest
  In een modulair opgebouwd studieprogramma krijg je dit studiebewijs na het afwerken van een ‘eenheid’.

 • Een getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer
  Dit krijg je wanneer je de opleiding Bedrijfsbeheer succesvol hebt afgewerkt.

 • Een diploma secundair onderwijs
  Dit krijg je in de hieronder genoemde gevallen:
    • Wanneer je de volgende opleidingen succesvol hebt afgerond:
     economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen ASO3, moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde van het studiegebied Algemene Vorming;

    • Na een opleiding Aanvullende Algemene Vorming wanneer je daarnaast ook een certificaat hebt van een door de Vlaamse overheid ingerichte opleiding in een ander studiegebied; of wanneer je daarnaast ook over een diploma van gegradueerde beschikt;

    • Na een opleiding Aanvullende Algemene Vorming wanneer je daarnaast ook een aantal deelattesten hebt …

terug naar boven