You are here

Opleidingsstructuur en studiebewijzen: een beetje uitleg

Ons volwassenenonderwijs is opgebouwd uit modules. Het is wat we ‘modulair’ onderwijs noemen. Een module is een pakket van 40 tot 60 lesuren. De looptijd van een module varieert van 10 tot 40 lesweken. Eén lesmoment neemt 3 of 4 uur in beslag. 

Je kan één module volgen maar ook verschillende modules met elkaar combineren. In dat laatste geval spreken we van een volledige opleiding waarmee je dan ook een volwaardig diploma kan behalen. 

Drie mogelijke situaties: 

 • Je kiest voor één module 
  Handig wanneer je aan je eigen ontwikkeling wil werken of je in iets wil verdiepen. Kiezen voor één module is ook een goed idee wanneer je bepaalde kennis wil opdoen voor het beroep dat je uitoefent of die kennis wat bij wil spijkeren. Heb je eenmaal een module afgerond, dan krijg je daarvoor een deelcertificaat

 • Je kiest voor meer dan één module 
  Verschillende modules samen vormen vaak een samenhangend geheel. Voor elk van de modules daarvan schrijf je je altijd apart in. Sommige modules maken deel uit van een niet-diplomagerichte opleiding. Voor elke module krijg je een deelcertificaat – voor alle modules samen een certificaat.

  Een handvol voorbeelden:

  * Talen: Je volgt bijvoorbeeld Spaans. Je volgt module na module. Nadat je 10 modules hebt afgewerkt krijg je het certificaat ‘Spaans’.

  * Informatica: Je kiest bijvoorbeeld voor ‘programmeren’. Nadat je 13 modules hebt afgewerkt krijg je jouw certificaat.

  * Koken: Hier krijg je jouw certificaat al na 6 modules. 

  Let op
  : het leeuwendeel van de modules die deel uitmaken van een samenhangend geheel van modules kan je ook apart volgen. Soms moet je daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

 • Je kiest voor een diplomagerichte opleiding 
  Sommige groepen modules vormen samen een opleiding waarvoor je een diploma kan behalen. Hieronder vind je daarvan wat voorbeelden:

  a. Op secundair onderwijsniveau: 

  * apotheekassistent
  * begeleider in de kinderopvang 
  * begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 
  * boekhoudkundig bediende
  * jeugd- en gehandicaptenzorg 
  * maritiem medewerker
  * medewerker reisbureau/touroperator
  * polyvalent verkoper
  * procesoperator chemie
  * transport- en logistiek bediende
  * toerisme en onthaal
  * verzorgende
  * zorgkundige


  Op dit niveau krijg je een diploma secundair onderwijs aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Je volgt met succes een geheel van modules met vakken die specifiek zijn voor de door jou gekozen opleiding.

  2. Je werkt met succes de module ‘algemene vorming’ af (tenzij je daarvoor een vrijstelling hebt).

  Voldoe je aan de eerste voorwaarde maar volg je de module ‘algemene vorming’ niet, dan krijg je in plaats van een diploma een certificaat.

  b. Op hoger beroepsonderwijsniveau: 

  Het gaat hier meer in het bijzonder over de volgende opleidingen:

  * graduaat boekhouden
  * graduaat bedrijfsorganisatie
  * fiscale wetenschappen 
  * winkelmanagement

 

Handig om weten 

 • Voor sommige modules kan je je alleen inschrijven als je de vereiste voorkennis hebt. Die voorkennis kan je bv. aantonen door ons te melden dat je een voorafgaande module succesvol hebt afgewerkt. Je kan de vereiste kennis uiteraard ook op andere manieren hebben opgedaan. 

 • Alle studiebewijzen die LBC Volwassenenonderwijs aflevert zijn erkend door de Vlaamse Overheid. 

 • We kunnen jou hier niet alles vertellen over onze studiebewijzen en de structuur van onze opleidingen. Wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.