You are here

Corona

NIEUWE RICHTLIJNEN 20/05/2020

Rubrieken:

 


Heropstart

Voor volgende opleidingen binnen LBC is er geen heropstart van de fysieke lessen in het huidige schooljaar en blijft afstandsonderwijs de norm:

Aanvullende algemene vorming Magazijnier
Arabisch Magazijnmedewerker
Bedrijfsbeheer Medewerker Reisbureau touroperator
Bierkenner Medisch administratief bediende
Boekhoudkundig bediende Meertalig polyvalent bediende
Breien Meubelmakerij
Chinees Mode: Realisaties
Decoratief in de woning Multimediaoperator
Digitaal drukker Naaien
Duits Nederlands (NT2) - Socio-Culturele Integratie
Engels Nederlands (NT2) – Richtgraad 2, 3 en 4
Frans Polyvalent Verkoper
Grafische communicatie & Media Portugees
Host/Hostess Russisch
ICT-opleidingen Secretariaatsmedewerker
Italiaans Spaans
Japans Toeristisch receptionist
Kant Transport & Logistiek medewerker
Koken huishoudelijk Webdesigner
  Wijnkenner

Een speciaal nooddecreet werd goedgekeurd om dit mogelijk te maken. Voor de resterende periode van het lopende schooljaar:

 • kan voor de evaluatie afgeweken worden van het centrumreglement
 • kunnen lessen tijdelijk volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden

Voor de andere opleidingen gelden volgende richtlijnen:

Fase 1 - Vanaf 18 mei: beperkte heropstart stages en individuele remediëring en ondersteuning

Geschorste stages kunnen terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Is er voldoende informatie om een evaluatie op te baseren, dan kan een centrum ervoor kiezen de stage niet te laten doorgaan. Er werd een leidraad opgesteld om de centra te ondersteunen bij het bepalen welke stages nog kunnen georganiseerd worden.

De centra kunnen remediëring en ondersteuning voorzien in één-op-één-contact met de cursisten. De centra moeten zich beperken tot cursisten tweedekansonderwijs waarvoor schooluitval dreigt en die niet bereikbaar zijn via afstandsonderwijs.

Fase 2 - Vanaf 1 juni: beperkte heropstart lessen en evaluaties voor bepaalde opleidingen

Voor opleidingen binnen een beperkt aantal studiegebieden mogen de lessen en evaluaties in het centrum hervat worden:
1. Contactonderwijs voor afstuderende cursisten in volgende studiegebieden

Studiegebied Opleidingen binnen LBC
Assistentie vrije zorgberoepen Farmaceutisch technisch assistent
Tandartsassistent
Uitvaart: medewerker | assistent | manager
Auto Fietshersteller
Heftruck
Personenwagens en lichte bedrijfswagens:
Hulpmecanicien | mecanicien | polyvalent mecanicien
Koetswerkhersteller
Chemie Procesoperator chemie
Groot transport Vrachtwagenchauffeur
Horeca Hulpkok | kok | hotelbedrijf
Huishoudhulp Huishoudhulp
Land- en tuinbouw Florist
Hovenier
Tuinbouwarbeider
Cad-tekenaar
Lassen hoeklasser
Lichaamsverzorging Voetverzorger
Mechanica-elektriciteit PLC-technieker
Cad tekenaar
Personenzorg –
algemeen en specifiek
Logistiek assistent | verzorgende | zorgkundige
Begeleider (buitenschoolse) kinderopvang
Interculturele medewerker
Jeugd- en gehandicaptenzorg2. Contactonderwijs basismodules Nederlands Tweede Taal
Richtgraad 1: Niveau 1.1 en niveau 1.2

3. Evaluaties in het centrum
Evaluaties blijven maximaal via afstandsonderwijs verlopen.

Voor kwetsbare cursisten uit het tweedekansonderwijs die niet in staat zijn op afstand zelfstandig de evaluatie af te leggen, kan een evaluatie in het centrum doorgaan.

Onze centra zullen nu bekijken voor welke cursussen het praktisch-organisatorisch haalbaar is om opnieuw op te starten met fysiek aanbod. Er wordt pas opgestart als dat op een voldoende veilige manier kan. Tegen uiterlijk 2 juni informeert de school je over deze beslissing.

 • Is 100% afstandsonderwijs mogelijk? (nieuw 20/05)

  Ja dat is tijdelijk mogelijk.

  Voor de resterende periode van het lopende schooljaar kunnen de lessen volledig in afstandsonderwijs georganiseerd worden. Tijdelijk wordt dus afgeweken van de voorwaarde dat minstens 1 evaluatiemoment in contactonderwijs moet georganiseerd worden. • Ben ik verplicht om deel te nemen aan het afstandsonderwijs? (update 27/03)

  Het centrum stelt zich flexibel en creatief op door afstandsonderwijs als alternatief aan te bieden. Het centrum kan jou enkel vragen om je ook flexibel op te stellen gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

  Als je weigert deel te nemen, dan heeft dit mogelijk een negatief effect op het kunnen verwerven van de competenties en bijgevolg op het kunnen slagen voor de module.

terug naar boven


Stages

 • Welke stages kunnen heropstarten? (nieuw 20/05)

  Vanaf 18 mei kunnen de stages en proeftuinen duaal leren terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten. Bepaalde stages mochten ook al voor 18 mei verder gezet worden.

  Het centrum weegt de opportuniteit van de stages af. Is er voldoende informatie om een evaluatie op te baseren, dan kan een centrum ervoor kiezen de stage niet terug op te starten. Het centrum bekijkt ook voor welke cursisten het praktisch-organisatorisch haalbaar is om opnieuw op te starten met de stage.

 • Kan een negatieve coronatest geëist worden door de stageplek bij hervatten van de stage? (nieuw 20/05)

  Neen. Stageplaatsen of scholen kunnen niet eisen dat stagiairs een coronatest ondergaan voor aanvang stage. Indien gewenst kan de stageplek wel zelf aanbieden aan de stagiair om een test af te nemen (op kosten van de stageplek dus).

  Coronatesten door huisarts en triageposten zijn voorbehouden voor personen met symptomen of in het kader van opvolging contact-tracing. Externe diensten kunnen geen individuele coronatesten afnemen bij stagiairs.

  Stagairs mogen naar school of stage lopen
  • als ze asymptomatisch zijn
  • en niet in quarantaine zijn omwille van hoog risicocontact (cfr contact-tracing)


  Ze moeten wel steeds strikt hygiënische maatregelen en social distancing respecteren.

  Ze moeten ook zeer alert zijn voor symptomen.

  Specifiek voor woonzorgcentra: Nieuwe residenten moeten wel getest worden, nieuwe stagiairs of personeelsleden niet.

  Zie ook richtlijnen al dan niet testen zorgpersoneel.

 • Worden stagiairs meegenomen in de testing die voorzien wordt voor het personeel van de woonzorgcentrea? (nieuw 20/05)

  De Taskforce Zorg bevestigde op 27/04 dat stagiairs evenwaardig behandeld dienen te worden als het reguliere personeel. Dit betekent dat de woonzorgcentra moeten instaan voor voldoende beschermingsmateriaal en dat stagiairs bij eventuele testings ook mee getest moeten worden. Indien er onvoldoende testkits zouden geleverd zijn, volstaat een seintje door de werkgever en zullen de nodige extra testkits bezorgd worden, zodat ook alle stagiairs de nodige tests kunnen krijgen.

 • Veiligheid en gezondheid op de stageplaats (update 20/05)

  Zorg dragen voor jouw gezondheid staat voor ons voorop.

  De school zal samen met jou een inschatting maken om te toetsen of dit nog mogelijk is. Zo wordt onder andere besproken of de stageplaats dat wenst, of je nog een zinvolle opdracht krijgt, of de beroepsspecifieke preventiemaatregelen gevolgd worden, of de nodige begeleiding voorzien is, of je de risico’s voldoende kan inschatten, of de minimale voorzorgsmaatregelen volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gewaarborgd zijn, ... Als dit niet het geval is, is het aangewezen de huidige overeenkomst tijdelijk te schorsen en de opties te herbekijken.

  Behoor je tot een risicogroep, heb je een gezondheidsrisico of leef je samen met personen met verhoogd gezondheidsrisico, bespreek dan vooraf of bij veranderde omstandigheden met de behandelend geneesheer welke voorzorgsmaatregelen je dient te nemen bij de stage. Deze informatie is belangrijk voor een correcte inschatting.

  Als het voor jou niet haalbaar meer is om de stage verder te zetten in de huidige omstandigheden, of je voelt je onvoldoende veilig, dan meld je dit aan je stagebegeleider of –coördinator zodat de mogelijkheden opnieuw bekeken kunnen worden.

 • De stage kan niet doorgaan. Wat nu? (update 27/03)

  Het centrum zet maximaal in op het realiseren van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel door de cursisten waar mogelijk de gelegenheid te geven de stage (later) te voltooien. Een nog niet begonnen stage zal meestal uitgesteld of verplaatst worden. De school zal samen met de stagiair een inschatting maken om te toetsen wat mogelijk is.

  Voor een reeds begonnen stage zullen de stagementor en stagecoördinator samen bepalen of de nodige eindtermen behaald zijn. Zij baseren zich op de informatie van het reeds afgewerkte deel van de stage.

 • Welke criteria kunnen gebruikt worden om een inschatting te maken of de stage kan doorgaan? (update 01/04)

  De school (stagebegeleider in overleg met stagecoördinator, directie, …) maakt een inschatting van de situatie op basis van overleg met stageplek en stagiair. Zo wordt getoetst of de stage kan doorgaan.

 • Ik deed stage in de zorgsector en ben besmet met het COVID-19. Is dit een beroepsziekte? (update 25/03)

  Mogelijk wel. Fedris communiceerde op 23 maart dat personen met COVID-19 die gediagnosticeerd zijn door middel van een laboratoriumtest, en die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een verhoogd risico lopen, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. De regeling geldt ook voor cursisten die stage lopen.

  Voor meer informatie over de specifieke groepen die in aanmerking komen, klik hier.

 • Wassen werkkledij bij stages in de gezondheidszorg (vnl. ziekenhuizen en woonzorgcentra) (update 30/4)

  Vanuit arbeid-hygiënisch standpunt en het risico op verspreiding van het corona-virus naar de thuissituatie, is het volgens onze externe dienst Idewe in deze periode niet te aanvaarden dat de stagiairs hun werkkledij mee naar huis nemen om het daar te wassen. Er dient een oplossing gezocht te worden in samenspraak met de werkgever waar de stage wordt uitgevoerd.

terug naar boven


Basisregels, mondmaskers, hygiëne

  • Hoe kan je jezelf beschermen en besmetting voorkomen? (nieuw 20/05)
   Combineer 4 basisregels om besmetting te voorkomen:
   • Contactbubbels beperken en bewaren
   • Afstand bewaren (social distancing)
   • Goede persoonlijke hygiëne
   • Mond-, neus- en handbescherming  • Moet ik op school een mondmasker dragen? Is dat echt verplicht? (nieuw 20/05)
   Ja, alle cursisten moeten op school altijd een mondmasker te dragen. Je blijft ook steeds de algemene basisregels volgen.

   Je kan een wegwerpmondmasker of een stoffen mondmasker dragen. Een stoffen mondmasker kan je ook zelf maken.

   Het dragen van een mondmasker doe je niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen. Het is heel belangrijk dat je een mondmasker correct draagt.

  • Hoe draag je een mondmasker correct? (nieuw 20/05)  • Hoelang kan ik mijn mondmasker dragen? (nieuw 20/05)

   Het mondmasker moet veranderd worden:
   • na 1 dag
   • na een halve dag intensief gebruik
   • wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.

   Het stoffen mondmasker moet na elk gebruik correct gewassen worden. Affiche mondmasker wassen.

  • Hoe zorg je voor voldoende handhygiëne? (nieuw 20/05)

   Voorzie tijd voor handhygiëne!
   • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
    Indien er geen water of zeep voorhanden is, kan je je handen ontsmetten met een hydroalcoholische handgel.
   • Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding.
    Hoe je best je handen ontsmet met alcoholgel, zie je in deze afbeelding.

   Wanneer?

   • Na betreden van de school
   • Bij binnenkomen van de klas (na de pauze)
   • Na toiletbezoek
   • Voor de maaltijd
   • Voor het verlaten van de school
   • Na het hoesten of niezen


  • Hygiëne bij hoesten en niezen (nieuw 20/05)
   • Bedek je neus en mond als je hoest of niest
   • Gebruik hiervoor een papieren zakdoek. Als je die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant van je trui,...
   • Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met deksel.
   • Was daarna je handen.
   • Affiche  • Hygiëne bij toiletbezoek (nieuw 20/05)
   • Klap het deksel naar beneden voordat je doorspoelt.
    Door het sluiten van de wc-bril kan je voorkomen dat de potentieel schadelijke ziektekiemen uit het toilet in de lucht ontsnappen (aerosol worden) en zo ziekten verspreiden.
   • Of je handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en zeep. Droog ze af met een propere handdoek.


terug naar boven


Ziekte en opvolging besmettingen

 • Je voelt je ziek?
  • Blijf thuis.
  • Neem telefonisch contact op met je huisarts. Vermeld je symptomen en nauwe contacten.
  • Neem telefonisch contact op met je leidinggevende om je ziekteafwezigheid te melden.
   Vermeld het als je symptomen van COVID-19 vertoont.
   Vanaf 20 mei is een ziekteattest weer nodig, net zoals dat vóór de schorsing van de lessen het geval was. • Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus Covid-19? (nieuw 20/05)

  De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen:
  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plots verlies van reuk- of smaakzin;
  • OF - minstens twee van de volgende milde symptomen zonder andere duidelijke oorzaak:
   koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
  • OF - verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…) zonder andere duidelijke oorzaak. • Welke personen hebben een verhoogd risico voor een ernstig verloop van COVID-19? (nieuw 28/05)
  • Personen ouder dan 65 jaar
  • Volwassenen met ernstige obesitas
  • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
  • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
  • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)

  Opmerking: Zwangere vrouwen behoren niet tot de risicogroepen

  Personen met familieleden die verhoogd risico hebben

  De GEES geeft aan dat samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dat anders beoordeelt.

  Ouders, broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, handhygiëne en masker). Zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden en moeten de Sciensano-isolatierichtijnen gevolgd worden.

  Volwassenen met verhoogd risico en terugkeer op de werkvloer

  • Elk geval wordt het best apart bekeken met de behandelende art en/of arbeidsarts.
  • Personen met ernstig risico (bv. ernstig orgaanlijden, actieve oncologische behandeling, hoge graad van immuundepressie …) blijven het best zo veel mogelijk thuis(werken) en reduceren hun contacten met anderen tot een minimum.
  • Personen met een matig ernstig risico (bv. onderliggende ziekte die voldoende goed onder controle is, lage graad van immuundepressie …) kunnen na overleg met de behandelend arts en arbeidsarts wel buitenshuis werken mits ze strikt de voorzorgsmaatregelen in acht nemen (reduceren aantal contacten, veilige afstand, handhygiëne en masker). Indien nodig kan aangepast werk worden voorzien.

  Ben je zwanger?

  De arts bepaalt of je op school aanwezig mag zijn of van thuis uit werkt.

 • Je test positief op het coronavirus. Wat nu? (nieuw 20/05)
  • De besmetting wordt vastgesteld door de huisarts;
  • De huisarts neemt contact op met het callcenter;
  • Je gaat 14 dagen in quarantaine;
   Je meldt dit aan de opleidingscoördinator of directie.
   Je krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.
  • Het contactonderzoek start op: Iedereen die de laatste dagen in contact kwam met jou wordt gecontacteerd;
  • Na de quarantaine
   • Wie tijdens de quarantaine periode niet ziek worden, kan na 14 dagen opnieuw naar school.
   • Wie tijdens de quarantaine ziek wordt, blijft thuis zolang hij/zij ziek is. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest. • Hoe verloopt het contactonderzoek (contact-tracing)? (nieuw 20/05)

  Meer informatie over het contactonderzoek vind je in de handige folder ‘contactonderzoek’ en bij ‘Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19’.

terug naar boven