U bent hier

Corona

NIEUWE RICHTLIJNEN 30/03/2020

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen! (update 30/3)

​​In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. Voor de scholen blijven de regels dezelfde.

Voor het volwassenenonderwijs worden de lessen voorlopig geschorst tot en met 19 april.

Alle stages worden ogenblikkelijk stopgezet. Enkel stages in de gezondheidszorgsector en essentiële sectoren kunnen doorgaan, voor zover de nodige beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Centra voor volwassenenonderwijs dienen niet te voorzien in opvang voor kinderen. Voortaan wordt er dan ook gewerkt achter gesloten deuren. We blijven wel bereikbaar. Op onze website vind je de contactmogelijkheden.​

Het is belangrijk om te beseffen dat deze maatregelen tijdelijk zijn. Mogelijk evolueert deze besluitvorming nog verder en komen er nieuwe richtlijnen. Deze worden steeds gecommuniceerd via website en e-mail.​

 

Veel gestelde vragen

Ivm lessen, stages, activiteiten, …

 • Gaat mijn les door?
  Alle contactonderwijs wordt geannuleerd tot aan de paasvakantie. Er wordt overgegaan op alternatieve werkvormen, bijvoorbeeld afstandsonderwijs, zodat de leerplandoelstellingen zoveel mogelijk gerealiseerd worden. Je directie en leerkracht informeren je verder over de praktische uitwerking.

 • Ben ik verplicht om deel te nemen aan het afstandsonderwijs? (update 19/3)
  Het centrum stelt zich flexibel en creatief op door afstandsonderwijs als alternatief aan te bieden. Het centrum kan enkel vragen aan jou om je ook flexibel op te stellen gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

  Het staat je vrij al dan niet te participeren aan het gedeelte afstandsonderwijs (net zoals je niet verplicht bent deel te nemen aan de lessen). Als je weigert deel te nemen, dan heeft dit mogelijk een negatief effect op het kunnen verwerven van de competenties en bijgevolg op het kunnen slagen voor de module.
   
 • Kan ik nog op stage gaan? (update 26/3)
  Tijdens de coronamaatregelen kunnen alleen onderstaande stages doorgaan:

  - Studiegebied Algemene personenzorg: Logistiek assistent, Verzorgende en Zorgkundige.

  - Studiegebied Assistentie vrije zorgberoepen: Farmaceutisch Technisch Assistent.

  - Studiegebied Specifieke personenzorg: Begeleider in de Kinderopvang / Kinderbegeleider

  - Baby’s en Peuters, Begeleid(st)er Buitenschoolse Kinderopvang / Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen en Jeugd- en Gehandicaptenzorg.

  Wij vinden jouw gezondheid het allerbelangrijkste en we waarderen je inzet.
  Als het veilig en verantwoord is, helpen we je daarom graag om je stage verder te zetten.
  Samen met jou bekijken we of dit nog mogelijk is.
  Als het niet mogelijk is om je stage af te maken, bekijken we andere opties.

  Wat verwachten we van jou?

  1. Contacteer je huisarts als je

  - behoort tot een risicogroep
  - een gezondheidsrisico hebt
  - samenleeft met personen met verhoogd gezondheidsrisico 

  Vraag aan je arts welke voorzorgsmaatregelen je tijdens je stage moet nemen.

  2. Kan je je stage niet verderzetten in de huidige omstandigheden (bv. door gebrek aan kinderopvang)? Meld het aan je stagebegeleider of stagecoördinator. Zij zullen met jou de mogelijkheden opnieuw bekijken.

  3. Voel je je onvoldoende veilig op je stageplek? Meld het aan je stagebegeleider of stagecoördinator. Zij zullen met jou de mogelijkheden opnieuw bekijken.

 • Mijn stage kan niet doorgaan. Wat nu? (update 19/3) 
  Het centrum zet maximaal in op het realiseren van de doelstellingen uit het opleidingsprofiel door de cursisten waar mogelijk de gelegenheid te geven de stage later te voltooien. 

  Voor een reeds begonnen stage zullen de stagementor en stagecoördinator samen bepalen of de nodige eindtermen behaald zijn. Zij baseren zich op de informatie van het reeds afgewerkte deel van de stage. 

  Een nog niet begonnen stage zal uitgesteld of verplaatst worden. Enkel voor eindstages in de zorg kan in overleg met directie overwogen worden of gestart kan worden.

 • Kan mijn geplande activiteit doorgaan? 
  Alle bijeenkomsten zijn verboden.

 • Kan mijn geplande buitenlandse schoolreis doorgaan?
  Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

 • Ik geniet betaald educatief verlof (BEV). Wat betekent het tijdelijk schorsen van de contactlessen voor mij? (update 19/03)
  Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV) .
    
  Om recht te hebben op BEV moet je voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar. Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

  Voor meer informatie en vragen kan je terecht op deze pagina.

 • Ik geniet van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wat betekent het tijdelijk schorsen van de contactlessen voor mij? (update 19/03)
  Er is enkel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neem je niet deel, dan is er geen recht op het Vlaams Opleidingsverlof. 

  Om recht te hebben op VOV moet je voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar. Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

  Voor meer informatie en vragen kan je terecht op deze pagina.

 • Kan ik mijn geld terugkrijgen nu de contactlessen geschorst werden? (update 19/03)
  Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

  Als een volledige module wordt geannuleerd, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Ivm opvolging van de COVID-19 besmettingen

 • Hoe gebeurt de opvolging van COVID-19 besmettingen tijdens de federale rampenfase?
  Bij het afkondigen van de federale fase voor Coronabeheersing, is ook de opvolging van (mogelijke) Covid-19 infecties een nieuwe fase ingegaan:
  • Patiënten die symptomen vertonen, worden niet meer systematisch getest, maar een week in thuisisolatie geplaatst, net als hun gezinsleden. De meeste patiënten zullen dus ‘vermoeden van Corona’ hebben en niet langer bevestigd via test.
  • Deze patiënten worden niet langer opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Nauwe contacten worden niet langer getest. Zijn de patiënten na een week 24u symptoomvrij, dan wordt hun thuisisolatie opgeheven.
  • Iedereen dient de komende periode waakzaam te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts, ademhalingsmoeilijkheden).
   • Treden er symptomen op? Blijf thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

 • Wat als er bij jou een covid-19-infectie wordt vastgesteld?
  Je meldt dit aan je opleidingscoördinator of directie.

  Je blijft thuis wegens ‘overmacht’.

  De school houdt een aanwezigheidsregister bij. Er wordt nagekeken met wie je de laatste 2 dagen nog in nauw contact bent geweest. Deze personeelsleden worden geïnformeerd en zullen minstens 14 dagen van thuis uit verder moeten werken.

  Hygiëneadvies voor de patiënt met vermoeden van Covid-19 en die thuis geïsoleerd is.

 • Wat als er een covid-19-infectie wordt vastgesteld bij een stagiair?
  De stagiair meldt dit aan de stagebegeleider of coördinator. De stagiair in kwestie krijgt de nodige verzorging en wordt vermoedelijk door de arts in thuisisolatie geplaatst.

  De stageplaats wordt geïnformeerd. De stagiair dient de stage tijdelijk, best voor minstens 14 dagen, te onderbreken.

  De school houdt een aanwezigheidsregister bij. Er wordt nagekeken met wie de stagiair de laatste 2 dagen nog in nauw contact is geweest. Deze medecursisten of personeelsleden worden geïnformeerd.

  Aan de collega-personeelsleden wordt uitdrukkelijk gevraagd om minstens 14 dagen van thuis uit verder te werken. Medecursisten verwittigen hun stageplaats en schikken zich naar de maatregelen van de werkgever. We adviseren dat ze best hun stage tijdelijk, voor minstens 14 dagen, onderbreken.

  Hygiëneadvies voor de patiënt met vermoeden van Covid-19 en die thuis geïsoleerd is.

 • Helpen zelfgemaakte mondmaskers? (update 19/3)
  Zelfgemaakte maskers zijn zeer nuttig voor wie ziek is en thuis zit. Als zij het zelfgemaakte masker dragen, dan verlaagt de kans dat ze iemand uit hun omgeving besmetten. Zo kunnen de professionele maskers voorbehouden worden voor gezondheidswerkers. Zij zorgen namelijk dag in dag uit voor de patiënten en zijn essentieel voor de gezondheid van de hele bevolking.

  Op de website ‘Maakjemondmasker' vind je het patroon en werkwijze om zelf mondmaskers te maken. Dit patroon en deze werkwijze worden aanbevolen door FOD Volksgezondheid. Andere patronen die online circuleren zijn niet getest, dus mogelijk niet veilig. 

  Ook met dit zelfgemaakt mondmasker is het belangrijk altijd de algemene regels te volgen. Dit is géén mondmasker van medische kwaliteit. 
  Wil je mondmaskers maken voor de zorgsector? Vraag dan eerst bij het ziekenhuis of de instelling na of ze specifieke criteria hanteren.

Preventiemaatregelen

Blijf de preventiemaatregelen en afstandsregels ook thuis toepassen om het risico op besmetting in te perken.

Een aantal hygiëneadviezen voor mensen in thuisisolatie kan je ook toepassen als voorzorgsmaatregel. 

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

 4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.

 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.

 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 8. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de ruimtes.

 

 • Hoe kan je mentaal gezond blijven tijdens de maatregelen rond het Coronavirus? FACE COVID! (update 26/3) 

  Angst en bezorgdheid zijn normale, menselijke reacties in deze uitdagende, onzekere tijden.  Toch is het belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen. Deze tips van het Rode Kruis kunnen daarbij helpen.

   Corona - I can not control...
 • Is e-learning ook mogelijk voor Coronapreventie? (update 26/3) 

  In de ‘Play it Safe Corona preventie game’ worden de preventiemaatregelen verwerkt in een game. Het is gratis en beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels via www.coronagame.be

  Je komt terecht in een interactieve leerervaring die ongeveer 10 minuten duurt. Lisa, de veiligheidscoach van Play it Safe helpt je personage te configureren, te navigeren in het spel en dan kan je de opleiding starten.

Meer informatie