U bent hier

Betaald educatief verlof

Wat is betaald educatief verlof?

Als je een cursus volgt op een centrum voor volwassenenonderwijs zoals het onze, geeft jou dat (onder bepaalde voorwaarden) het recht om daar verlof voor te nemen. Je mag dus afwezig zijn op je werk zonder dat je loon inlevert. De extra tijd die je krijgt kan je gebruiken om les te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen financieel nadeel want de overheid draagt financieel bij.

Jouw werkgever kan je dit verlof niet weigeren. Ook de duur ervan mag hij niet inperken. De opleiding waarvoor je kiest moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Het spreekt vanzelf dat de organisatie van je werk niet onder het verlof mag lijden.

Onder welke voorwaarden kan je educatief verlof krijgen?

 • De opleiding die je volgt moet ten minste 32 lestijden per schooljaar omvatten. Dit geldt alleen de contacturen. Lestijden die je in de vorm van afstandsonderwijs en stage opneemt, komen niet in aanmerking. Zij tellen voor het vereiste minimum van 32 lestijden niet mee.

 • Er hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de opleiding die je kiest en je eigenlijke beroep. Je mag dus Russisch leren zonder dat je die kennis nodig hebt voor je job. Goed om weten: je aanvraag van betaald educatief verlof geeft je ook een zekere bescherming tegen ontslag.

 • Je bent tewerkgesteld in de privésector of je bent een contractueel werknemer van een autonoom overheidsbedrijf (bv. NMBS, Belgacom, De Post).

 • Je werkt voltijds bij één of meer werkgevers. Ook deeltijdse werknemers hebben vaak recht op een aantal uren betaald educatief verlof. Lees er meer over op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overlegwww.meta.fgov.be

 

Geven alle cursussen op ons centrum recht op betaald educatief verlof?

Nee.

Dat is wel het geval voor

 • een aantal beroepsgerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

 • alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

 

Opleidingen die wij inrichten en waarvoor je geen betaald educatief verlof kan krijgen, zijn:

 • digitale fotografie
 • huishoudelijk onderwijs
 • huishoudhulp
 • woninginrichting
 • lichaamsverzorging
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger
 • mode
 • naaien
 • realisaties dameskleding
 • realisaties kinder- en tienerkleding
 • toerisme
 • medewerker reisbureau/touroperator
 • toeristisch receptionist
 • koken
 • initiatie dieetmaaltijden / nagerechten
 • wijnkenner

Wil je weten welke opleidingen in het algemeen in aanmerking komen voor betaald educatief verlof, dan kan je daarvoor terecht op deze website: www.meta.fgov.be.

Belangrijk om weten: tweemaal voor dezelfde module een beroep doen op betaald educatief verlof mag je niet.

 

Hoeveel uren educatief verlof mag je opnemen?

Een lestijd van 50 minuten geeft je recht op 60 minuten betaald educatief verlof. Hoeveel verlof je jaarlijks mag opnemen, hangt af van je opleiding. Je vindt de maxima op www.meta.fgov.be.

Bij sommige opleidingen heb je recht op een verhoogd maximum van 180 uur betaald educatief verlof:

Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van het educatief verlof en die jou voorbereidt op een knelpuntberoep.

 • Je volgt een diplomagerichte opleiding in het secundair volwassenenonderwijs of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs en je bezit nog geen diploma secundair onderwijs.


Als je een diplomagerichte beroepsopleiding volgt en van het verhoogde maximum gebruik wil maken, moet jouw werkgever schriftelijk en op eer verklaren dat je nog geen diploma secundair onderwijs hebt. Deze verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor de terugbetaling van jouw betaald educatief verlof.

 

gewone maxima

maxima voor beroepsopleidingen

Je volgt de cursus niet tijdens de werktijd

Je volgt de cursus wel tijdens de werktijd

 

Taalopleidingen (voor 1 of meer taalcursussen)

80

80

80

Alle andere opleidingen
(voor 1 of meer cursussen)

100

120

180

Als je je te laat inschrijft, dan trekken we het aantal lesuren dat je hebt gemist van je verlof af.

 

Wat als je afwezig bent?

Wanneer je een beroep doet op betaald educatief verlof, dan verlangen we van jou dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent. De wet schrijft voor dat we dit nauwgezet controleren. Je mag elk trimester niet meer dan 10% van de gegeven lesuren ongewettigd afwezig zijn. Is dat toch het geval, dan verlies je jouw recht op betaald educatief verlof voor een periode van 6 maanden. Het gevolg daarvan is dat jouw werkgever het onterecht uitbetaald loon van jou kan terugvorderen.

 

Je bent gewettigd afwezig in de volgende situaties:

 • Je kan een medisch attest voorleggen omdat jij of een lid van je familie (die onder hetzelfde dak woont) ziek was;
 • Je kan een attest van je werkgever voorleggen omdat je door beroepsredenen niet aanwezig kon zijn;
 • Je kan met een officieel attest aantonen dat je door familiale omstandigheden niet aanwezig kon zijn (het overlijden van een familielid, de geboorte van een kind enz.);
 • Een staking van het openbaar vervoer verhinderde jou om de les bij te wonen;
 • Er was sprake van overmacht, zoals in het geval van extreme weersomstandigheden.

Alle documenten ter wettiging van je afwezigheid niet je vast aan je eigen overzichtsblad. De documenten zijn ook alle voorzien van de juiste code.

 

Kan je jouw betaald educatief verlof verliezen?

Ja.

Dat is het geval in de volgende situaties:

 • Je stopt zelf met de cursus;
 • Je was (per trimester) meer dan 10% ongewettigd afwezig;
 • Je oefende tijdens je betaald educatief verlof een winstgevende activiteit uit;
 • Je volgde tweemaal dezelfde cursus en je slaagde niet. Je verliest voor die cursus definitief het recht op betaald educatief verlof. Het is in dit geval mogelijk dat jouw werkgever ten onrechte loon voor betaald educatief verlof heeft uitgekeerd. Terugbetaling daarvan door de overheid is dan niet mogelijk. Jouw werkgever heeft drie jaar de tijd om van jou (de werknemer) het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen.

 

Hoe vraag je betaald educatief verlof aan?

Bij je inschrijving laat je duidelijk weten dat je voor betaald educatief verlof kiest. In het begin van de maand oktober maken onze medewerkers jouw aanvraagformulier voor betaald educatief verlof op. Je komt het vervolgens ophalen en bezorgt het je werkgever zo snel mogelijk.

 

Waar vind je meer informatie over betaald educatief verlof?

Meer informatie vind je hier: www.werk.belgie.be

Meer specifieke vragen kan je ook mailen naar het volgende e-mailadres: educatief.verlof@meta.fgov.be